ZEBRA SYSTEM logo ZEBRA SYSTEM
výstavní stánky světelné rampy interierové zařízení vybavení obchodů knihovny,pódia, výstavní systémy kontakt: zebraat@seznam.cz

zebra-system

Zebra system - ocelový příhradový systém pro výstavnictví, ale nejen pro něj

Grafika2.jpg

Zebra-system je ocelový stavebnicový příhradový systém pro komplexní realizaci nosné konstrukce výstavních stánků přízemních i patrových se schodišti přímými a točitými, vyráběný v několika rozměrových řadách s několika typy průřezu. Lze z něj také vytvořit širokou škálu interierového zařízení jako jsou světelné rampy, regálové vybavení obchodních prostor, knihovny, části bytového zařízení, vestavby vložených poschodí nebo konstrukce do exterieru, zejména stage, pergoly, přístřešky, garážová stání, výškové výstavní dominanty, prostorové struktury či celé části staveb a výstavních prostor.

Grafika02.jpg

Ve výstavnictví se uplatňuje buď jako základní nosný systém expozice s širokou škálou možností výplní rámové konstrukce (od neprůhledných tradičních deskových, přes poloprůhledné polykarbonátové až po vzdušné nehořlavé textilní výplně, v poslední době pro jednoduchost montáže často ve formě potištěného banneru), nebo jako doplňková konstrukce vhodnými uzly spojená s jiným výstavním systémem, kde může tvořit podhledovou část se světělnými rampami, věžě se schodištěm nebo logem či struktury pro osazení propagovaných exponátů podle záměru investora a projektanta. Svou koncepcí je systém předurčen pro převažující tvorbu stánků v pravoúhlých souřadnicích, s modulovou řadou dobře využívající daný prostor, ale umožňuje také vytvoření válcového kubusu nebo nepravidelných či bionických struktur napojováním modulových prvků pomocí úhlově stavitelného kloubu. Od základní čtyřhranné prostorové konstrukce s profilem čtvercovým (s otvory) nebo kruhovým (bez montážních otvorů) - u světelných ramp je horní část nosníku z U-profilu pro snadné vedení kabelu - je odvozena trojúhelníková konstrukce pro subtilnější soliterní objekty, výstavní panely, podstavce a světelné rampy a konstrukce plochá pro policové stěny a vybavení obchodů, které tvoří díky svým specifikám samostatnou kategorii pro použití modulové stavebnice.

real 002.jpg
Grafika1.JPG
real 001.jpg

Jak na to - stručně k dosažení dobrého výsledku

ota.jpg

1. Zpracování nejvhodnějšího schématu ocelové konstrukce s konkrétním výpisem použitých prvků a rozpočtem na základě zaslaných rozměrů a základní představy investora o charakteru jeho záměru. Stručná a výstižná charakteristika je dobrým základem pro další práci. Čas: obvykle do tří pracovních dnů.

lupa.jpg

2. Upřesnění konstrukce a její korigování dle připomínek investora, někdy také doplnění nezbytnými atypickými částmi tam, kde není možné daného záměru dosáhnout z typových stavebnicových prvků. Platí zásada, atypů co nejméně, jednak vzhledem k jejich nezbytně vyšší ceně, jednak vzhledem k co nejvyšší variabilitě systému na dalších uvažovaných výstavních akcích. Dle potřeby doplnění ocelové konstrukce o související materiály pro dosažení daného záměru. Výkresová dokumentace dle objednávky. Čas: v řádu dnů či týdnů podle urgentnosti a složitosti akce.

100 150.jpg

3. Výroba všech typových prvků, které nejsou skladem, a výroba atypů následuje po objednávce konstrukcí a uhrazení zálohy na realizaci. Výroba nebo zajištění formou subdodávky všech souvisejících komponentů sestav z jiných materiálů, potřebných ke kompletaci záměru. Tam, kde je to zapotřebí, zpracování statického posouzení konkrétní konstrukce. Zkompletování spojovacího materiálu. Čas: 1-5 týdnů dle rozsahu, poslední cca tři dny prášková lakovna resp. nástřik strukturálním syntetickým povrchem nebo opatření jinou povrchovou úpravou, která může dodat konstrukcím jiného charakteru.

klic.jpg

4. Předání všech prvků s příslušným spojovacím materiálem, event. i objednaným statickým posouzením, doprava a montáž, častěji však zaškolení pracovníků vystavovatele, kteří pokračují na dalších akcích, někdy také přípravná montáž konstrukce před výstavní akcí v prostorách investora. Dále možné doplnění konstrukce o další prvky na následujících akcích se stejnou povrchovou úpravou. Čas: 1-3 dny dle složitosti a propozic správy výstaviště.

text 03.jpg
ral-k7-classic_i14651.jpg

Výhoda ocelových příhradových konstrukcí tohoto typu spočívá v dobrém poměru tuhosti a pevnosti vůči váze konstrukce při dodržení relativně subtilního průřezu (do 200x200mm) oproti např. konstrukcím z hliníkových slitin. Ve své katalogové části se systém snaží být účelnou racionální strukturou, z níž lze vytvořit vhodnou stavbu pro daný účel a která umí zůstat v pozadí "druhého plánu" a nekonkurovat tvarem ani barvou vystavovaným produktům, nebo naopak, je-li to záměrem, lze barvou, způsobem nasvícení nebo přidáním výraznějších prvků (i atypických) vytvořit strukturu na výstavišti výraznou a dominantní. V měřítku rozsáhlejších staveb působí konstrukce dojmem spíše lehké subtilní "pavučiny" při zachování svých kvalit v oblasti pevnosti a stability. Kromě instalací, kde je příhradová konstrukce tzv. přiznaná, lze používat i nosníky lehce opláštěné (průřezu 220x220 mm) ve stejném tektonickém výrazu nebo i konstrukci zcela skrytou mající roli jen statickou. Pro povrchovou úpravu stavebnice využívá dle záměru projektanta celou škálu RAL-odstínů práškových barev, různé metalické, strukturní nebo krakelové povrchy (včetně např. kovářských exterierových syntetických).

richter 01.jpg
richter 03.jpg

Váha a složitost jednotlivých prvků Zebra-systemu je taková, aby je bylo možno dopravovat, přemisťovat po výstavišti a kromě prací ve výšce také montovat jediným montážníkem (za použití jen akumulátorového nářadí). V případě, že jsou prvky zcela rozloženy, lze je s pomocí vkládaných dřevěných přípravků nebo latí úspěšně paletovat. Praxe však ukázala vhodnost opačného trendu, tedy nedemontovat konstrukci na jednotlivé komponenty, ale podle očíslovaných sloupů vodorovné nosníky jen sklopit podle svislého a přepravovat na paletách ve snadno rozložitelných celcích. To je zejména výhodné u opakovaných realizací a v časové tísni, běžně provázející výstavní akce.

str 01.jpg

Zebra-systemem byly od roku 1997 realizovány desítky projektů výstavních expozic na akcích v naší republice a sousedních státech (většinou opakovatelných na příbuzných výstavách), z nichž některé získaly ocenění za nejlepší výstavní stánek. Jako výrobci těchto konstrukcí nabízíme především prodej stavebnicových dílců dle katalogu, ale i práce projekční, realizaci doplňkových konstrukcí k systému (ale i nesouvisejících sofistikovanějších ocelových konstrukcí) a montáž, demontáž a dopravu systému, ale i zaškolení Vašich pracovníků.

real 004.jpg
real 003.jpg

Pokud se naše aktivity střetávají s Vaším zájmem a Vaší náplní práce při realizaci expozic, věříme, že s použitím Zebra-systemu lze vytvořit expozice dobře splňující racionální průběžně rostoucí nároky vystavovatelů při dodržení rozumné míry vynaložených nákladů. V případě ocelových konstrukcí tohoto typu dochází v našich podmínkách vzhledem k dlouhé životnosti a vysoké variabilitě systému k výhodné návratnosti vložených prostředků i při malé až střední četnosti akcí v běžném roce.

isotra.jpg