ZEBRA SYSTEM logo ZEBRA SYSTEM
výstavní stánky světelné rampy interierové zařízení vybavení obchodů knihovny,pódia, výstavní systémy kontakt: zebraat@seznam.cz

dodací a platební podmínky

Dodací a platební podmínky

1. Výběr zboží a jeho objednání.

Podle projektu kupujícího, pokud je tento zpracován, prodávající sestaví zdarma výčet potřebných prvků pro danou realizaci spolu s cenovou kalkulací dle ceníku. Součástí této kalkulace nejsou projekční práce nebo statické posouzení záměru kupujícího, které, je-li to třeba, lze u prodávajícího také objednat. Kupujícím schválený výčet prvků je podkladem pro objednávku. Jsou-li součástí objednávky atypické výrobky, jejich cena se kalkuluje individuálně. Je-li součástí objednávky také spojovací materiál, dodávaný v povrchové úpravě galvanickým zinkováním (tzv. bílý kov), prodávající sám zpracuje výčet spojovacího materiálu a dodá jej kupujícímu za cenu v ceníku procentuálně odvozenou z objemu objednávky (v celkovém součtu katalogových položek prvků bez DPH). Jsou-li součástí objednávky také atypické výrobky, spojovací materiál pro ně tvoří samostatnou položku cenové kalkulace (zpravidla vyšší cena atypických výrobků není zahrnuta do součtu katalogových položek pro procentuální výpočet potřebného spojovacího materiálu).

2. Cena zboží.

Všechny ceny uvedené v ceníku jsou, pokud je objednána standardní povrchová úprava, zpravidla podle RAL-vzorníku, konečné, bez DPH. Ceny jednotlivých prvků jsou cenami baleného výrobku (ve smršťovací folii) s povrchovou úpravou standardní práškovou nebo syntetickou barvou. Pokud je kupujícím objednána speciální povrchová úprava, která zvýší cenu prvků, bude tato skutečnost zapracována do cenové kalkulace kupujícím schváleným procentuálním poměrem. Ceny jednotlivých prvků neobsahují projektové práce, dopravu a montáž. Pokud je součástí objednávky požadavek na paletování dodávky, bude tato část objednávky také zohledněna samostatnou částkou závisející na způsobu paletování a formy zapůjčení nebo odprodeje příslušných přepravních zařízení podle požadavků kupujícího.

3. Termín dodání.

Běžná dodací lhůta u skladovaných prvků je 10 pracovních dnů (skladované výrobky ještě nejsou opatřeny povrchovou úpravou podle objednávky kupujícího), u ostatních výrobků obvykle do 20-ti pracovních dnů. Na přání zákazníka lze sjednat dodací termín k určitému kalendářnímu datu. Výjimečně lze u rozsáhlejších dodávek nebo náročné povrchové úpravě sjednat dodací lhůtu delší, na takovou skutečnost však musí být zákazník při potvrzení objednávky upozorněn.

4. Platební podmínky.

Při dodávkách komponentů Zebra-system preferujeme následující způsob platby:
- platba poloviny ceny zakázky (vč. DPH) bankovním převodem obratem po závazném objednání, kdy je definitivně stanoven rozsah zakázky, povrchová úprava a termín dodání. Od data připsání platby na bankovní účet začíná běžet dodací lhůta, pokud není stanovena pevným termínem.
- platba druhé poloviny ceny zakázky hotově při jejím převzetí, v případě větších realizací bankovním převodem provedeným ke dni předání a převzetí díla.

5. Záruka za zboží.

Záruční lhůta na zboží je 24 měsíců. Záruka se vztahuje na vadu materiálu a jeho technologické zpracování, nikoliv na běžné opotřebení nebo mechanické poškození.

6. Reklamace zboží.

Pokud se vyskytla na dodaném zboží vada, je kupující oprávněn tuto vadu reklamovat s popisem vady a dokladu o koupi na adrese reklamačního místa:

Zebra-atelier,
Ing. arch. Ivan Zimák,
413 01 Vražkov č. p. 3

7. Reklamační řád.

Prodávající je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout nejpozději do 30-ti dnů od jejího doručení. O výsledku reklamačního řízení prodávající informuje bez odkladu kupujícího. V případě oprávněné reklamace opravitelného výrobku zajistí prodávající kupujícímu bezplatnou opravu v autorizovaném místě, u oprávněné reklamace neopravitelného výrobku zajistí prodávající výměnu vadného výrobku za bezvadný.

8. Ochrana osobních dat.

Údaje poskytnuté kupujícím pro nákup zboží, včetně e-mailové adresy, nemohou být poskytnuty třetí straně ani jinak marketingově využity.