ZEBRA SYSTEM logo ZEBRA SYSTEM
výstavní stánky světelné rampy interierové zařízení vybavení obchodů knihovny,pódia, výstavní systémy kontakt: zebraat@seznam.cz

lehká konstrukce výstavních stánků

Systém lehké konstrukce jednopodlažních výstavních stánků

Zatímco pro stavbu patrových stánků se schodištěm a pro výškové dominanty je nejvhodnější klasický Zebra-system s průřezem sloupů i vodorovných nosníků 200x200mm, umožňující splnit předepsaná zatížení podlahy patra a zachycení vodorovných sil na zábradlí, pro lehčí konstrukce do výšky cca 3 m se někdy lépe hodí štíhlejší subtilnější systém 10 a 12, který promyšlenou konstrukcí s nevelkým počtem dílců dosáhne snadněji požadovaného záměru a výtvarného ztvárnění.

pohled 02 sloupy 10x10 plne.jpg

Lehká konstrukce stánku na plných sloupcích 80x80mm s horním rámem a nosníky osvětlení, projekčních přístrojů, LCD obrazovek nebo pro zavěšení vystavovaných exponátů profilu 100x200mm na výšku. Je-li to vhodné, horní rastr nosníků může být kombinován s klasickým průřezem 200x200mm nebo segmentovým nosníkem. Barva plných sloupků může dobře korespondovat s firemními barvami nebo barvou případných deskových výplní a tím pohledově ustoupit zcela do pozadí a dát vyniknout vystavovaným objektům. Pokud nejsou použity deskové výplně, které, montované mezi sloupky, zajistí dobrou tuhost konstrukce, je nutno použít v obou kolmých směrech půdorysu konstrukce lehké křížové zavětrování v kombinaci se spodními rozpěrnými tyčemi ležícími v těchto polích na podlaze.

pohled 03 sloupy jackel.jpg

Základní konstrukce stánku postavená na příhradových sloupcích 100x100mm působí vzdušným dojmem a umožňuje použití napnutého potištěného banneru na zadní a boční stěnu, resp. na stěny obě. K tomu je nezbytné použít mezi sloupky distanční rozpěrné tyče, ležící na podlaze po obvodu stánku všude tam, kde bannery napínáme. Na horní rám a podhled lze použít lehké nosníky průřezu 100x200mm orientované na výšku v úrovni +2300 až +2500mm. Lehká konstrukce by měla být v obou na sebe kolmých směrech alespoň v jednom poli za bannerem zavětrována úhlopříčným křížem.

pohled 01 sloupy 20x20.jpg

Zebra-system 10 a 12 lze kombinovat s prvky klasického systému průřezu 200x200mm, ze kterého je možno vytvořit nosné sloupky, vnitřní nosnou konstrukci výškové dominanty nebo je lze zapracovat i do vodorovného roštu podhledu z důvodů výtvarných, nebo v případě potřeby vyšší nosnosti některých částí podhledu pro zavěšení technických zařízení nebo hmotnějších exponátů. Tento rošt lze pohledově zakrýt a využít jej jako nosnou konstrukci štítu stánku ať už tvaru obdélníkového nebo volněji tvarovaného.