ZEBRA SYSTEM logo ZEBRA SYSTEM
výstavní stánky světelné rampy interierové zařízení vybavení obchodů knihovny,pódia, výstavní systémy kontakt: zebraat@seznam.cz

system 20

20 100px.jpg
logo zebra system snizene 200px.jpg

Zebra-system 20 je střední rozměrovou řadou našeho programu příhradových konstrukcí pro stavbu výstavních stánků a expozic, nacházející však pro svou variabilitu a univerzálnost uplatnění v celé řadě dalších oblastí, jako je stavba vložených pater do historických objektů, výškových dominant, antén, světelných ramp, drobných architektur (pergoly, přístřešky, garážová stání), konstrukcí zábavního průmyslu (stage, pódia), knihoven, zařízení obchodních prostor a mnoha dalších. Systém vznikl v roce 2010 po řadě let praxe zjednodušením a zekonomičtěním systému 26 tak, aby se dále zlepšoval poměr mezi jeho možnostmi a cenou a to i v případě malé četnosti akcí, pro něž je použit.
Profil čtvercového systému 200 x 200 mm v případě použití pro výstavnictví vychází především z nutnosti tvořit z něj, kromě reprezentativních výstavních stánků, také různé doprovodné prostory, jako jsou oddělené jednací místnosti, šatny, kuchyňky a sklady a to vše tak, aby byl jednak dobře modulově odstupňován a nezabíral v půdoryse mnoho drahé výstavní plochy, a na druhou stranu dobře splňoval požadavky pevnosti a prostorové tuhosti při stavbě patrových stánků se schodištěm.
Modulově systém vychází z praxí osvědčených délek nosníků 700, 1060, 1420 a 2140 mm, které v kombinaci s uzly (spojovacími kostkami) standardního rozměru 200 x 200 x 200 mm dobře skládají běžně požadované základní rozměry výstavních stánků o stranách 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 atd. metrů (zpravidla ještě s několikacentimetrovou rezervou pro přívody energií, el. rozvaděče a pro případ, kdy vestavujeme řadový stánek mezi dva již postavené). Délky nosníků lze u tohoto systému doplnit o atypy jiných rozměrů, schodiště různých provedení a také doplňkové dílce jako osvětlovací ramena, expoziční a výplňové desky, jednací stolky, držáky prospektů atd. Jedná se v našem programu o nejpoužívanější systém, který se osvědčil za dobu své krátké existence v řadě dalších aplikací v interieru, exterieru i jako součást stavebních konstrukcí.

rozměrová řada typových nosníků a prvků:

zakladni prvky zebra 20 500px.jpg
zakladni prvky zebra 20 dopl 01 300px.jpg

ceník Zebra-system 20

kód.............. typ dílce..... cena v Kč (CZK)

20C214....... nosník........ ................1 590,-
20C142....... nosník........ ................1 275,-
20C106....... nosník........ ................1 120,-
20C70......... nosník........ ...................960,-
20P214....... nosník........ ...................845,-
20P142....... nosník........ ...................690,-
20P106....... nosník........ ...................610,-
20P70......... nosník........ ...................540,-
20U20......... uzel............ ...................750,-
20U20T....... uzel............ ...................850,-
20U234....... sloupek...... ................1 950,-
20U268....... sloupek...... ................2 075,-
20U304....... sloupek...... ................2 205,-

pozn.: uzel 20U20 je standardního provedení,
typ 20U20T je těžší zesílené konstrukce např.
pro patra výstavních stánků a vnitřní vestavby

ceny jsou platné od 01.01.2013 a uváděny bez DPH