ZEBRA SYSTEM logo ZEBRA SYSTEM
výstavní stánky světelné rampy interierové zařízení vybavení obchodů knihovny,pódia, výstavní systémy kontakt: zebraat@seznam.cz

system 22

22 100px.jpg
logo zebra system snizene 200px.jpg

Zebra-system 22 je střední rozměrovou řadou našeho programu příhradových konstrukcí pro stavbu výstavních stánků a expozic, nacházející však, podobně jako výchozí system 20, pro svou variabilitu a univerzálnost, uplatnění v celé řadě dalších oblastí. Od našeho základního systému 20 se liší použitím trubkových stojin nosníků průměru 20 mm (system 20 má stojiny čtvercového průřezu - jäckl). Je vhodný pro celou řadu aplikací jako system 20, v případě složitých nebo patrových konstrukcí je však vhodnější system 20, který ve výstavnictví také preferujeme tam, kde tvoří podlahu patrových stánků a tam, kde se k nosníkům lepí oboustrannou páskou lehčené desky s logy, nápisy apod.
Profil čtvercového systému 200 x 200 mm v případě použití pro výstavnictví vychází především z nutnosti tvořit z něj, kromě reprezentativních výstavních stánků, také různé doprovodné prostory, jako jsou oddělené jednací místnosti, šatny, kuchyňky a sklady a to vše tak, aby byl dobře modulově odstupňován a nezabíral v půdoryse mnoho drahé výstavní plochy.
Modulově systém vychází z praxí osvědčených délek nosníků 700, 1060, 1420 a 2140 mm, které v kombinaci s uzly (spojovacími kostkami) standardního rozměru 200 x 200 x 200 mm dobře skládají běžně požadované základní rozměry výstavních stánků o stranách 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 atd. metrů (zpravidla ještě s několikacentimetrovou rezervou pro přívody energií, el. rozvaděče a pro případ, kdy vestavujeme řadový stánek mezi dva již postavené). Délky nosníků lze u tohoto systému doplnit o atypy jiných rozměrů, schodiště různých provedení a také doplňkové dílce jako osvětlovací ramena, expoziční a výplňové desky, jednací stolky, držáky prospektů atd. Výplňové desky a další komponenty lze ke stojinám nosníků kotvit objímkami Moss-plastics.

rozměrová řada typových nosníků a prvků:

zakladni prvky zebra 22 500px.jpg
zakladni prvky zebra 20 dopl 01 300px.jpg

ceník Zebra-system 22

kód.............. typ dílce..... cena v Kč (CZK)

22C214....... nosník........ ................1 640,-
22C142....... nosník........ ................1 325,-
22C106....... nosník........ ................1 170,-
22C70......... nosník........ ................1 010,-
22P214....... nosník........ ...................895,-
22P142....... nosník........ ...................740,-
22P106....... nosník........ ...................660,-
22P70......... nosník........ ...................590,-
20U20......... uzel............ ...................750,-
20U234....... sloupek...... ................1 950,-
20U268....... sloupek...... ................2 075,-
20U304....... sloupek...... ................2 205,-

ceny jsou platné od 01.01.2013 a uváděny bez DPH